KSIĘGI CHRZTÓW PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W CIESZYNIE

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 1, 1709-1752, sygn. 1048 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 2, 1752-1781, sygn. 1049

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 3, 1782-1807, sygn. 1050

 

 Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T.4, 1807-1833, sygn. 1051 - w przygotowaniu, dostępna w czytelni 

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 5, 1834-1843, sygn. 1052 

 

 

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 6, 1844-1849, sygn. 1053

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 7, 1849-1858, sygn. 1054

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 8, 1859-1865, sygn. 1055

 

 

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T.9, 1866-1871, sygn. 1056 - w przygotowaniu, dostępna w czytelni 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 10, 1872-1876, sygn. 1057

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T.11, 1876-1881, sygn. 1058

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T.12, 1881-1886, sygn. 1059

 

Księga chrztów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T.13, 1886-1889, sygn. 1059

 

KSIĘGI ŚLUBÓW PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W CIESZYNIE

 

Księga ślubów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 1, 1709-1798, sygn. 1067 

 

 

Księga ślubów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 2, 1799-1850, sygn. 1068 - w przygotowaniu, dostępna w czytelni 

 

 

Księga ślubów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 3, 1851-1868, sygn. 1069

 

Księga ślubów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 4, 1869-1876, sygn. 1057

Księga ślubów Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 5, 1876-1889, sygn. 1070

 

 

 

KSIĘGI ZMARŁYCH PARAFII EWANGELICKO-AUGSBURSKIEJ W CIESZYNIE

 

Księga zmarłych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 1, 1709-1850, sygn. 1075 

 

Księga zmarłych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 2, 1851-1871, sygn. 1076

 

 

 

Księga zmarłych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 3, 1872-1876, sygn. 1056

 

Księga zmarłych Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, T. 4, 1876-1887, sygn. 1077 - w przygotowaniu, dostępna w czytelni