Cieszyn, 11.09.2017 r.

   

            ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty na dostawę gablot muzealnych

 Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę gablot muzealnych przeznaczonych na potrzeby Muzeum Protestantyzmu. Muzeum znajduje się na II piętrze (emporze) Kościoła Jezusowego w Cieszynie. Wszystkie pomieszczenia posiadają sklepienia kolebkowe z lunetami. Podłoga w pomieszczeniach muzeum to oryginalna cegła. 

  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie rozeznania rynku.

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie

pl. Kościelny 6, 

43-400 Cieszyn

tel./fax: 33 857 96 69

2.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Dostawa gablot muzealnych dla Muzeum Protestantyzmu Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Kody CPV: 39154000-6 Sprzęt wystawowy

Kody CPV: 39171000-1 Witryny wystawowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gablot dostosowanych do eksponowania i zabezpieczania zabytków wystawianych w ramach ekspozycji przygotowywanych przez Zamawiającego.

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zamówienie dotyczy:

   A.  Dostawa 4 gablot ekspozycyjnych pulpitowych (stolikowe) zgodnych z następującymi wytycznymi:

Gablota pulpitowa (stolikowa) z kloszem szklanym [Rysunek 1 w załączniku nr 3] o wymiarach 120 x 50 x 20 cm (szer. x gł. x wys.), szyby bezpieczne (szkło minimum VSG 3.3.1) klejone na UV, atestowane, osadzone w ramie aluminiowej lakierowanej proszkowo na kolor starego złota (RAL 1036), półmat, klosz zamykany zamkiem patentowym, zdejmowany.

Podstawa gabloty [Rysunek 1 w załączniku nr 3] 120 x 50 x 75 cm (szer. x gł. x wys.), wykonana z profili aluminiowych lakierowanych na kolor starego złota (RAL 1036), półmat, profile wypełnione płytą na kolor zbliżony do profili, przy czym w części przedniej pod kloszem 2 wysuwane szuflady prezentacyjne, na dodatkowe eksponaty muzealne. Szuflady [Rysunek 2 i 3 w załączniku nr 3] o wymiarach ≈53 x 35 x 10 cm (szer. x. gł. x wys.). Wysuwane na prowadnicach zabezpieczonych przed wyjęciem całej szuflady z podstawy gabloty – zabezpieczenia niewidoczne dla zwiedzających. Szuflady od góry zabezpieczone, zamykane szkłem (szkło bezpieczne - minimum VSG 3.3.1 - klejone na UV, atestowane) uniemożliwiające wyjęcie eksponatu przez osoby zwiedzające wystawę i szczelne zapobiegające przedostawaniu się kurzu do szuflady – przeszklenie górne szuflad zabezpieczone przed wyjęciem przez osoby zwiedzające i nieupoważnione np. zamkiem patentowym niewidoczne dla zwiedzających umieszczonym w tylnej części szuflady. Oświetlenie szuflady – paski LED – po obu bocznych skrajnych stronach włączane po wysunięciu gabloty i wyłączane po jej ponownym wsunięciu. Temperatura barwowa oświetlenia w przedziale ok. 2800K. (ta sama co w części pulpitowej). Przód (czoło) szuflady nieco większy ≈ 57 x 13 cm (szer. x .wys.). Otwierany za pociągnięciem klamek w kolorze starego złota (RAL 1036). Szuflady zabezpieczone przed gwałtownym ich otwarciem i zamknięciem – lekki opór lub blokada uniemożliwiająca gwałtowne zamknięcie szuflady. Maksymalne obciążenie szuflady do 10 kg. Poniżej szuflad przednia część otwierana [Rysunek 1 w załączniku nr 3] o wymiarze 120 x 62 cm (szer. x wys.) na zamek patentowy, zawiasy wewnątrz podstawy gabloty tak aby były niewidoczne. 

Z powodu nierówności podłogi (podłoga ceglana) podstawa musi mieć możliwość regulowania poziomu gabloty, regulacja estetyczna lub niewidoczna. Oświetlenie gabloty – LED, temperatura barwowa oświetlenia w przedziale ok. 2800K. LED-owe oświetlenie w gablotach zapalane z pilota, a jeden pilot służył do włączania i wyłączania oświetlenia w kilku gablotach (oddzielnie każdą gablotę).

   B.   Dostawa 4 gablot ekspozycyjnych pulpitowych (stolikowe) zgodnych      z następującymi wytycznymi:

Gablota pulpitowa (stolikowa) z kloszem szklanym [Rysunek 4 w załączniku nr 3] o wymiarach 130 x 50 x 20 cm (szer. x gł. x wys.), szyby bezpieczne (szkło minimum VSG 3.3.1) klejone na UV, atestowane, osadzone w ramie aluminiowej lakierowanej proszkowo na kolor starego złota (RAL 1036), półmat, klosz zamykany zamkiem patentowym, zdejmowany.

Podstawa gabloty [Rysunek 4 w załączniku nr 3] 130 x 50 x 75 cm (szer. x gł. x wys.), wykonana z profili aluminiowych lakierowanych na kolor starego złota (RAL 1036), półmat, profile wypełnione płytą na kolor zbliżony do profili, przy czym w części przedniej pod kloszem 2 wysuwane szuflady prezentacyjne, na dodatkowe eksponaty muzealne. Szuflady [Rysunek 5 i 6 w załączniku nr 3] o wymiarach ≈55 x 35 x 10 cm (szer. x. gł. x wys.). Wysuwane na prowadnicach zabezpieczonych przed wyjęciem całej szuflady z podstawy gabloty – zabezpieczenia niewidoczne dla zwiedzających. Szuflady od góry zabezpieczone, zamykane szkłem (szkło bezpieczne - minimum VSG 3.3.1 - klejone na UV, atestowane) uniemożliwiające wyjęcie eksponatu przez osoby zwiedzające wystawę i szczelne zapobiegające przedostawaniu się kurzu do szuflady – przeszklenie górne szuflad zabezpieczone przed wyjęciem przez osoby zwiedzające i nieupoważnione np. zamkiem patentowym niewidoczne dla zwiedzających umieszczonym w tylnej części szuflady. Oświetlenie szuflady – paski LED – po obu bocznych skrajnych stronach włączane po wysunięciu gabloty i wyłączane po jej ponownym wsunięciu. Temperatura barwowa oświetlenia w przedziale ok. 2800K. (ta sama co w części pulpitowej). Przód (czoło) szuflady nieco większy ≈60 x 13 cm (szer. x .wys.). Otwierane za pociągnięciem klamek w kolorze starego złota (RAL 1036). Szuflady zabezpieczone przed gwałtownym ich otwarciem i zamknięciem – lekki opór lub blokada uniemożliwiająca gwałtowne zamknięcie szuflady. Maksymalne obciążenie szuflady do 10 kg. Poniżej szuflad przednia część otwierana [Rysunek 4 w załączniku nr 3] o wymiarze 130 x 62 cm (szer. x wys.) na zamek patentowy, zawiasy wewnątrz podstawy gabloty tak aby były niewidoczne. 

Z powodu nierówności podłogi (podłoga ceglana) podstawa musi mieć możliwość regulowania poziomu gabloty, regulacja estetyczna lub niewidoczna. Oświetlenie gabloty – LED, temperatura barwowa oświetlenia w przedziale ok. 2800K. LED-owe oświetlenie w gablotach zapalane z pilota, a jeden pilot służył do włączania i wyłączania oświetlenia w kilku gablotach (oddzielnie każdą gablotę).

   C.   Dostawa 2 gablot ekspozycyjnych pulpitowych (stolikowe) zgodnych z następującymi wytycznymi:

Gablota pulpitowa (stolikowa) z kloszem szklanym [Rysunek 7 w załączniku nr 3] o wymiarach 120 x 50 x 20 cm (szer. x gł. x wys.), szyby bezpieczne (szkło minimum VSG 3.3.1) klejone na UV, atestowane, osadzone w ramie aluminiowej lakierowanej proszkowo na kolor starego złota (RAL 1036), półmat, z zamkiem patentowym. Podstawa gabloty 120 x 50 x 75 cm (szer. x gł. x wys.), wykonana z profili aluminiowych lakierowanych na kolor starego złota (RAL 1036), profile wypełnione płytą na kolor zbliżony do profili, przy czym przednia płyta otwierana i zamykana na zamek patentowy, tak by można było dostać się do środka podstawy gabloty.

Z powodu nierówności podłogi (podłoga ceglana) podstawa musi mieć możliwość regulowania poziomu gabloty, regulacja estetyczna lub niewidoczna. Oświetlenie gabloty – LED, temperatura barwowa oświetlenia w przedziale ok. 2800K. LED-owe oświetlenie w gablotach zapalane z pilota, a jeden pilot służył do włączania i wyłączania oświetlenia w kilku gablotach (oddzielnie każdą gablotę).

   D.   Dostawa 2 gablot ekspozycyjnych pulpitowych (stolikowe) zgodnych z następującymi wytycznymi:

Gablota pulpitowa (stolikowa) z kloszem szklanym [Rysunek 8 w załączniku nr 3] o wymiarach 100 x 50 x 20 cm (szer. x gł. x wys.), szyby bezpieczne (szkło minimum VSG 3.3.1) klejone na UV, atestowane, osadzone w ramie aluminiowej lakierowanej proszkowo na kolor starego złota (RAL 1036), półmat, z zamkiem patentowym. Podstawa gabloty 100 x 50 x 75 cm (szer. x gł. x wys.), wykonana z profili aluminiowych lakierowanych na kolor starego złota (RAL 1036), bez wypełnienia płytą, dlatego ze względów konstrukcyjnych mogą być zastosowana na odpowiedniej wysokości poprzeczne wzmocnienia lub/i podstawa odpowiedniej grubości zapewniająca stabilność.

Z powodu nierówności podłogi (podłoga ceglana) podstawa musi mieć możliwość regulowania poziomu gabloty, regulacja estetyczna lub niewidoczna.

4.  WARUNKI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

  • Oferent udziela Zamawiającemu minimum dwuletniej gwarancji na cały dostarczony sprzęt.
  • Oferent zobowiązany jest w czasie trwania okresu gwarancyjnego do bezpłatnego usunięcia usterek i wad w terminie 14 dni od zgłoszenia.   

5.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy.

6.  SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7.  MIEJSCE, TERMIN ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego:

  • osobiście na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
  • pocztą na adres: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • fax: (33) 857 96 69

Termin składania ofert:  20.09.2017r.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, a została złożona w formie elektronicznej lub faksem, zobowiązuje się do dostarczenia oryginału oferty najpóźniej przed podpisaniem umowy z Zamawiającym.

Oferta złożona w formie elektronicznej powinna być skanem wydrukowanej oferty zawierającej podpis oraz pieczęć oferenta.

8.  SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

9.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

30 dni  (od ostatecznego terminu składania ofert)

10.  KRYTERIA WYBORU OFERTY:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: najniższa cena wykonania zadania. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów spośród złożonych ofert i będzie spełniać warunki opisane w przedmiocie zamówienia.

 a) Cena – 100%

 b) Gwarancja przez okres minimum 2 lata – kryterium dopuszczające

11.  OCENA I WYBÓR OFERTY:

Zamawiający dokona oceny oferty pod względem formalnym i merytorycznym. Oferty przygotowane na innym formularzu, zawierające treści niezgodne z zapytaniem ofertowym, niezawierające kompletu załączników, bądź błędne, zostaną odrzucone. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wyjaśnień od Oferentów w zakresie dotyczącym oferty.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca komplet dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia wymienionego w pkt. 3 zapytania. Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

 a) Kryterium cena przedmiotu zamówienia: [(najniższa oferta cenowa/badana oferta)*100%]* 100 pkt.

 b) Kryterium gwarancji (dopuszczające): spełnia/ nie spełnia

W sytuacji uzyskania przez oferty tej samej liczby punktów, Zamawiający może wezwać Oferentów do przedstawienia ofert dodatkowych w zakresie oferowanej ceny. Przy porównaniu ofert zawsze będzie brana pod uwagę ostateczna wartość usługi: cena brutto lub w przypadku osób fizycznych całkowity koszt poniesionych przez Zamawiającego nakładów. Zatem osoba fizyczna, która będzie chciała realizować zamówienie na podstawie umowy o dzieło lub zlecenia powinna wziąć pod uwagę wszystkie narzuty na wynagrodzenie, również te, które będą ponoszone przez Zamawiającego.

12.   Cena oferty powinna obejmować całość kosztów związanych z zamówieniem - Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych w ramach przedmiotowego zamówienia.

13.   Oferowana cena powinna być wyrażona w PLN.

14.  WYKLUCZENIA:

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:

 a)  Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

 b)  Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

 C)  Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

 d)  Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

15.   Po wyłonieniu Wykonawcy umowa zostanie podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w podpisanej umowie, wymagane będzie sporządzenie aneksu w formie pisemnej.

16.  PŁATNOŚĆ:

Płatność będzie dokonana przelewem.

17.  OSOBA DO KONTAKTU:

Marcin Gabryś - tel.: 502495835, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Grzegorz Łośko - tel.: 33 8579669, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy
  2. Wzór umowy
  3. Rysunki gablot muzealnych
  4. Zapytanie ofertowe na dostawę gablot muzealnych

 

Pytania i odpowiedzi oferentów:

1.  Zapytanie Oferenta z 14.09.2017 r. wraz z odpowiedzią z 15.09.2017 r. -  PLIK PDF 

2.  Zapytanie Oferenta z 15.09.2017 r. wraz z odpowiedzią z 18.09.2017 r. -  PLIK PDF