W dniu 03.10.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Jezusowego w Cieszynie na archiwum wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz Kierownika budowy z uprawnieniami do zabytków z dn. 04.09.2017 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Firmy Usługi Ogólnobudowlane Iwanicki Rafał, Ul. Ks. Tomanka 7/11, 43-400 Cieszyn,  zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.