29.09.2017 r.

W dniu 29.09.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje dostawy gablot muzealnych przeznaczonych na potrzeby Muzeum Protestantyzmu. 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjnej „OAZA” Romuald Dębkowski, ul. Czereśniowa 36, 62-081 Przeźmierowo zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.