Cieszyn, 09.10.2017 r.

W dniu 09.10.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje renowacji zabytkowych płyt nagrobnych z Kościoła Jezusowego w Cieszynie wpisanych do rejestru zabytków, z dnia 20.09.2017 r.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Konserwacja Zabytków Tadeusz Kalfas 34-350 Węgierska Górka, ul. Obrońców Węgierskiej Górki 11,  zawierającą komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów oraz najwyższą liczę punktów dla danego przedmiotu zamówienia.