Aktualne informacje

09.10.2017

W dniu 09.10.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje renowacji zabytkowych płyt nagrobnych z Kościoła Jezusowego w Cieszynie wpisanych do rejestru zabytków, z dnia 20.09.2017 r.

Więcej...


 03.10.2017

W dniu 03.10.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Jezusowego w Cieszynie na archiwum wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz Kierownika budowy z uprawnieniami do zabytków z dn. 04.09.2017 r.

Więcej...


29.09.2017

W dniu 29.09.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje dostawy gablot muzealnych przeznaczonych na potrzeby Muzeum Protestantyzmu.

Więcej...


20.09.2017

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej renowacji trzech płyt nagrobnych (epitafijnych) wpisanych do rejestru zabytków ruchomych pod numerami B/247/13 i B/320/16 z Kościoła Jezusowego w Cieszynie.

Więcej...

//20.09.2017 do 05.10.2017


11.09.2017

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty na dostawę gablot muzealnych przeznaczonych na potrzeby Muzeum Protestantyzmu. Muzeum znajduje się na II piętrze (emporze) Kościoła Jezusowego w Cieszynie.

Więcej...

//11.09.2017 do 20.09.2017


04.09.2017

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń Kościoła Jezusowego w Cieszynie na archiwum wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi oraz Kierownika budowy z uprawnieniami do zabytków. Niezbędne prace budowlane będą przeprowadzane na drugiej emporze Kościoła Jezusowego w Cieszynie wpisanego do rejestru zabytków.

Więcej...

//04.09.2017 do 19.09.2017


 24.05.2017 r.

W dniu 22.05.2017 r. zakończono procedurę wyboru oferenta, według kryteriów umieszczonych w zapytaniu ofertowym na realizacje usługi „Funkcje doradcze asystenta koordynatora w ramach w/w projektu takie jak - doradztwo formalno – prawne w celu prawidłowej realizacji projektu m.in. procedur związanych z zamówieniami, przygotowanie dokumentów potrzebnych do właściwego rozliczenia projektu, monitorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem;

Więcej...


 20.04.2017 r.

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie zwraca się z zapytaniem ofertowym  dotyczącym pełnienia funkcji doradczych asystenta koordynatora w ramach projektu pt. „Razem wędrujemy już 500 lat / Spoločne putujeme už 500 rokov”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Funkcje doradcze asystenta koordynatora w ramach w/w projektu takie jak - doradztwo formalno – prawne w celu prawidłowej realizacji projektu m.in. procedur związanych z zamówieniami,  przygotowanie dokumentów potrzebnych do właściwego rozliczenia projektu, monitorowanie realizacji projektu zgodnie z harmonogramem. 

Więcej...

 //20.04.2017 do 02.05.2017